هدایت گر مالیاتی ویژه تشکل‌های اقتصادی و نهادهای عضومحور

پیدایش و گسترش روز افزون چالش های جدید شرکت ها که در واقع اجزای تشکیل دهنده تشکل ها و انجمن ها می باشند نیاز به تعریف خدمات جدید در آنها را الزامی کرده است. و همواره مدیران و متولیان این نهاد ها می بایست در پی ایجاد راهکار برای کمک به حل چالش های اعضای خود باشند. بدیهی است تعریف خدمات متنوع و جدید در تشکل ها موجب کاهش هزینه های اعضا خواهد شد به گونه ای که این نهاد ها می توانند با ارائه یک خدمت سفارشی برحسب نیاز گروهی از اعضای خود هزینه استفاده از آن خدمت را برای همه آنها کاهش دهد و از قدرت چانه زنی بیشتری برای به حداقل رساندن بهای خدمت استفاده کنند. و همچنین موجب افزایش درآمد تشکل ها خواهد شد روشن است این اقدام (ارائه خدمت به اعضا) بخشی از نیاز تشکل ها به درآمدهایی غیر از حق عضویت اعضا رانیز تضمین می نماید.
مطابق تحقیقات انجام شده یکی از دلایل اثر بخشی کم و انزوای تشکل های اقتصادی کمبود منابع مالی است و آنها راهی جز تنوع بخشی فرصت های درآمدی با گسترش خدمات ندارند و افزایش و ذخیره درآمدهای حاصل از این خدمات می تواند در دوران رکود اقتصادی امکان حیات تشکل های اقتصادی و کمک به شرکت های عضو را تضمین نماید.

536-1

از سوی دیگر اغلب خدمات اختصاصی ارائه شده توسط تشکل های اقتصادی مشمول مالیات عملکرد و ارزش افزوده می باشند لذا عدم توجه و دقت کافی در این زمینه ممکن است مضررات متعددی را برای آنها به همراه داشته باشد، تا جایی که منجر به اخذ مالیات از اعضای هیات مدیره و مدیران تشکل های اقتصادی شود.
بر اساس طرح جامع مالیاتی و قانون مالیاتهای مستقیم که ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، تحولات گسترده و بنیادی در نظام مالیاتی ستانی از بنگاهها موجب تغییر معافیت مالیاتی تشکل ها و انجمن ها به مالیات با نرخ صفر شده است. و مطابق قانون مالیات ارزش افزوده نیز صرفا درآمد حق عضویت تشکل های اقتصادی از معافیت برخوردار بوده و سایر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به اعضا مشمول مالیات ارزش افزوده می باشند.

536-1

ما دراین مطلب سعی می‌کنیم تا حد قابل قبولی موانع و خطرات احتمالی تشکل‌های اقتصادی در خصوص نحوه حسابداری و قوانین مالیاتی کشور را به شکل ساده‌ای مطرح نمائیم.

اصلی‌ترین ماده قانونی مرتبط با تشکل‌های اقتصادی در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۳۹ می‌باشد که در ارتباط با معافیت این نهاد‌ها از برخی منابع درآمدی می‌باشد.

بند «ی» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم: کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضا آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. و سازمان امور مالیاتی برای استفاده از این معافیت مالیاتی شرایطی را تحت عنوان دستورالعمل اجرایی این ماده صادر نموده است که در ادامه به تفضیل شرایط آن شرح داده خواهد شد.

همچنین مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات ارزش افزوده و بخشنامه‌های مرتبط با آن (کلیه وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت از مالیات ارزش افزوده معاف می‌باشد) لیکن سایر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به اعضا در بیشتر موارد مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

در ادامه اقدامات لازم‌الاجرا برای تشکل‌های اقتصادی در ۳ مرحله و متناسب با شرایط هر یک از آن ها شرح داده خواهد شد.

۸ گام آغازین

پس از تصویب اساسنامه توسط اتاق بازرگانی و ثبت آن در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، تشکل های اقتصادی و انجمن ها مکلف به انجام مراحل زیر هستند.

 • دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده توسط سامانه‌ی irsherkat.ssaa.ir

 • تعیین حوزه مالیاتی بر اساس موقعیت جغرافیایی

 • تکمیل دفترچه ثبت‌نام در نظام مالیاتی و دریافت شماره کلاسه پرونده
 • پیش ثبت نام در سامانه کد اقتصادی به نشانی Tax.gov.ir
 • دریافت نام کاربری و کلمه عبور ثبت نام کد اقتصادی توسط پست
 • تکمیل ثبت نام در سامانه فوق و رسیدن به مرحله ۴۵
 • تهیه صورت‌های مالی برای هر سال
 • تصویب صورت‌‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی سالیانه

۵ گام میانی

اگر درآمدهای تشکل شما صرفا ناشی از حق عضویت اعضا باشد، باید:

 • ارسال فهرست حقوق و دستمزد

  • تهیه لیست حقوق کارکنان به صورت ماهیانه و درج اطلاعات آن در سامانه مالیات حقوق سازمان امور مالیاتی حداکثر ۳۰ روز بعد از اتمام هر ماه
  • پرداخت مالیات حقوق متعلق با در نظر گرفتن به معافیت‌های موضوع ماده ۸۴ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم
 • ارسال فهرست پرداخت‌های مشمول ماده ۸۶

  • تهیه و محاسبه لیست پرداخت‌های موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تحت عنوان حق مشاوره – حق حضور در جلسات – حق التدریس حق التحقیق و حق پرژهش و درج آنها در سامانه حقوق سازمان امور مالیاتی در قسمت مربوطه، حداکثر تا ۳۰ روز بعد از اتمام هر ماه
  • پرداخت مالیات متعلق به نرخ ۱۰٪ و بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه معافیت
 • محاسبه و پرداخت مالیات اجاره

  • در صورت پرداخت اجاره‌بها برای اموال غیر منقول می‌بایست مطابق تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات اجاره به صورت ماهانه محاسبه، کسر و پرداخت شود.
 • ارسال فهرست معاملات فصلی

  • مطابق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی مکلف هستند مشخصات معاملات خود در هر فصل را به شرح ذیل در سامانه tax.gov.ir حداکثر تا ۴۵ روز بعد از اتمام هر فصل وارد و ارسال نموده و کد رهگیری دریافت نمایند.
  • مشخصات و مبالغ حق عضویت‌های دریافت شده
  • مشخصات و مبلغ درآمد انواع خدمات
  • مشخصات و مبالغ تمام خریدها و هزینه‌های انجام شده به استثنای هزینه حقوق
  • مشخصات و مبالغ قراردادهای منعقد شده برای تمام امور به استثنای قراردادهای پرسنل
 • اضهارنامه مالیات عملکرد

  • کلیه تشکل‌های اقتصادی و انجمن‌ها مکلف هستند حداکثر تا ۴ ماه پس از انقضای سال مالی خود اظهارنامه مالیات عملکرد خود که حاوی کلیه اطلاعات، دریافت‌ها و پرداخت‌ها، درآمدها و هزینه‌ها می‌باشد را در نرم‌افزار مربوطه وارد و در سامانه ارسال نمایند.
لازم به توضیح است شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا استفاده از نرخ صفر مالیات ارسال این اظهارنامه خواهد بود.

۷ گام پایانی

اگر درآمدهای تشکل شما صرفا ناشی از حق عضویت اعضا نباشد،
علاوه بر ۵ اقدام قبل، مکلف به انجام مراحل زیر نیز می‌باشید

 • پیش ثبت‌نام در نظام ارزش افزوده در سامانه evat.ir
 • دریافت نام کاربری و کلمه عبور از سامانه ارزش افزوده

 • تکمیل ثبت‌نام در سامانه فوق و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی ارزش افزوده و دریافت کلاسه پرونده

 • دریافت گواهی ثبت‌نام از حوزه مربوطه

 • صدور صورت‌حساب فروش کالا یا ارائه خدمات مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی

 • تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اتمام هر فصل

 • پرداخت مالیات و عوارض متعلق همزمان با ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

انواع درآمد در تشکل‌های اقتصادی و شرایط معافیت مالیاتی

سرفصل درآمدها مثال مالیات عملکرد مالیات ارزش افزوده
1 حق عضویت ۱-ورودی اعضا جدید معاف معاف
۲-تمدید عضویت سالانه معاف معاف
2 کمک‌های نقدی و غیرنقدی از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و اعضا ۱-وجه نقد یا هرگونه کالای اهدایی معاف معاف
3 آموزش ۱-برگزاری دوره‌های آموزشی * معاف ۱ غیرمعاف
۲-درآمد حاصل از تاسیس مراکز آموزش عالی ** معاف ۲ معاف
۳-برگزاری سمینار-گردهمایی غیرمعاف غیرمعاف
4 مشاوره‌های تخصصی ۱-درآمد حاصل از ارائه مشاوره‌های فنی غیرمعاف غیرمعاف
۲-درآمد حاصل از ارائه مشاوره حقوقی غیرمعاف غیرمعاف
۳-درآمد حاصل از ارائه مشاوره مالی و مالیاتی غیرمعاف غیرمعاف
۴-درآمد حاصل از ارائه سایر مشاوره‌ها غیرمعاف غیرمعاف
5 پایگاه‌های اطلاعات و انتشارات ۱-نشر خبرنامه و مجلات تخصصی * معاف ۱ غیرمعاف
۲-پایگاه‌های داده افراد و شرکت‌ها * معاف ۱ غیرمعاف
۳-بانک اطلاعاتی تخصصی آنلاین * معاف ۱ غیرمعاف
۴-اطلاعات اماری و کاربردی * معاف ۱ غیرمعاف
6 گسترش تجارت و بازار ۱-برگزاری نمایشگاه‌های تجاری غیرمعاف غیرمعاف
۲-برگزاری جلسات ملاقات‌های تجاری بین اشخاص داخلی و خارجی غیرمعاف غیرمعاف
۳-ارائه نتایج تحقیقات بازار غیرمعاف غیرمعاف
۴-بازاریابی نمونه‌ها و معرفی محصولات غیرمعاف غیرمعاف
7 تجهیزات دفتری و خدمات زیرساختی ۱-ارائه خدمات دفتری غیرمعاف غیرمعاف
۲-ارائه خدمات رایانه‌ای و ارتباطات راه دور غیرمعاف غیرمعاف
۳-ارائه خدمات استفاده از آزمایشگاه‌ها غیرمعاف غیرمعاف
۴-خدمات انبارداری و حمل و نقل غیرمعاف معاف
۵-اجاره سالن اجتماعات و پذیرایی غیرمعاف غیرمعاف
8 تسهیلات اجتماعی و خدمات رفاهی ۱-درآمد حاصل از ارائه تخفیفات گروهی در استفاده از مراکز بهداشتی و درمانی غیرمعاف غیرمعاف
۲-انواع بیمه مرحله‌های بازنشستگی غیرمعاف غیرمعاف
۳-تسهیل استفاده از مراکز فرهنگی و رفاهی غیرمعاف غیرمعاف
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید