سرویس ویژه رشد سازمان

آنچه موجب درهم شکستن و فرود زود هنگام پرواز شرکت های نو ظهور و جوان (StartUp) می شود، عدم توجه به ایجاد یک چهار چوب مدیریتی در تمام حوزه های شرکت می باشد.

آنها به دلیل مواجه شدن با پدیده رشد سریع، فرصت توجه کافی به مسائل مالی و مدیریتی از جمله منابع انسانی، مالیات و … را از دست می دهند و نیا محاسبگر که خود نیز زاده یک تفکر استارت آپی است به شما کمک می کنند تا همسو با رشد کسب و کارتان ابعاد مدیریت مالی و اداری شما نیز رشد کند.

شرکت های در حال رشد در همان فضای اقتصادی همانند سایر شرکت ها فعالیت می کنند با این تفاوت که به واسطه محدودیت های متعدد، چالش های پیچیده تری را تجربه می کنند و سازگار شدن با چشم اندازهایی که مدام در حال تغییر هستند یک بار اضافی در فعالیت های روزانه آنها خواهد بود.

محدودیت های فوق را می توان به شکل زیر طبقه بندی کرد:

  • منابع مالی محدود.
  • – وجود هزینه های پیش بینی نشده.
  • تغییرات سریع کارکنان.
  • عدم کفایت دانش در تمام زمینه ها.
  • کمبود مخاطبین و مشتریان شرکت.
  • مقررات پیچیده و دست و پاگیر.

در رشد سازمانی نیا محاسبگر، ما درک عمیقی از کسب و کار در حال رشد داشته و با مسائل منحصر بفرد آنها روبرو هستیم و به کار آفرینان که نیازمند مشاور در سطوح استراتژیک و مدیریتی هستند کمک خواهیم نمود تا مسیر رشد و توسعه کسب و کار را منطقی تر طی کنند.

کارشناسان ما بر روی ارائه متمایز خدمات به مشتری به منظور پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد شرکت های در حال رشد تمرکز کرده تا با پیش بینی مشکلات قبل از بروز و تحقق آنها و ارائه راه حل متناسب با آن در شرکت شما خلق ارزش کنند. در سرویس رشد سازمانی نیا محاسبگر، ارتباط ما با شما بسیار حائز اهمیت است. درست از همان ابتدا ما خود را در جایگاه مدیریت و در کنار شما تصور خواهیم کرد تا بتوانیم از منظر شما به موضوعات بنگریم و کسب و کار شما را عمیقا درک کنیم.

مااهمیت رابطه قابل اعتماد بین خودمان و شما را درک کرده و به ایجاد یک ارتباط طولانی و موفق با شما اعتقاد داریم.

نیا محاسبگر در این سرویس یک رویکرد چند بعدی برای حل مسائلی که با آنها مواجه هستید ارائه می دهد و به جای ارائه یک راه حل مناسب برای همه، خدماتی برای پاسخگوئی به نیازهای خاص شما به شکل کاملا سفارشی ارائه خواهیم نمود.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید